عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
1396.4701 ۳۰ دی ۱۳۹۶ ۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه

مناقصات

 

**کلیه مناقصات مربوط به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر در همین وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

تماس با ما:

بوشهر - میدان قدس - ساختمان شرکت

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر

 

روابط عمومی :    07733340133

پیامگیر :            07733326147

مرکز پاسخگویی:  09627