موردی یافت نشد!
مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

 

خصوصی سازی

 

آگهی عرضه، اسناد مزایده و سایر اطلاعات مربوط در پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی قابل دسترسی می باشد.

تماس با ما:

بوشهر - میدان قدس - ساختمان شرکت

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر

 

روابط عمومی :    07733340133

پیامگیر :            07733326147

مرکز پاسخگویی:  09627