• حمل و نقل

  • سوختگیری هواپیمایی منطقه بوشهر

  • انبار نفت شهید غریبی بوشهر

  • عملیات دریایی

  • شعار سال 98

Loading

تماس با ما:

بوشهر - میدان قدس - ساختمان شرکت

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر

 

روابط عمومی :    07733340133

پیامگیر :            07733326147

مرکز پاسخگویی:  09627