اطـــلاعیــــه

 

به اطلاع کلیه هم استانی‌های محترم می رساند:

تحویل سوخت مایع(نفت سفید) جهت مصارف خانگی و صنعتی صرفاً در صورت عدم گازرسانی به محل های استقرار متقاضیان، مجاز می باشد. ملاک گازرسانی نیز نصب علمک در محل آدرس فیزیکی متقاضی خواهد بود. در راستای تخصیص سوخت مایع، سامانه درخواست فرآورده های نفتی(تجارت آسان جدید) با آدرس: www.newtajaratasan.niopdc.ir جهت ثبت نام خانوارهایی که به هر دلیل منازل مسکونی شان فاقد انشعاب گاز(علمک گاز) می‌باشد، با هدف گسترش دولت الکترونیک از هم اکنون فعال گردیده و هم استانی های محترم می‌توانند نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام اقدام نمایند.

ترتیب تکمیل فرایند به اختصار در نمودار ذیل قابل مشاهده می‌باشد؛ پیشنهاد می‌گردد سرپرستان خانوار قبل از فرارسیدن ماه‌های سرد سال نسبت به ثبت مشخصات خانوار تحت پوشش خود اقدام نمایند.

 مراحل ثبت نام نفت سفید

تماس با ما:

بوشهر - میدان قدس - ساختمان شرکت

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر

 

روابط عمومی :    07733340133

پیامگیر :            07733326147

مرکز پاسخگویی:  09627